Voorwaarden Cuneramarkt / Cuneradag

Haal je zolder leeg, ruim je kasten uit en kom met je oude boeken, dvd’s of kinderkleding naar de Cuneramarkt. Op een gezellige rommelmarkt in hartje Rhenen sta je met je kraam gezellig tussen alle festiviteiten.

De Cuneramarkt wordt gehouden op de Frederik van de Paltshof en in de straten van de benedenstad. Bevoorraden met auto’s van de kramen kan vanaf 10.00 uur. Eerst meldt u zich bij de marktmeester, eerste kraam boven aan de koningshof nabij Schoonenberg HoorSupport waar u het nummer van de kraam ontvangt.  De Cuneramarkt is van 12.00 uur tot 17.00 uur. Tussentijds opbreken kan niet. Vanaf 17.00 uur worden auto’s toegelaten op het terrein.                                                    Parkeer gratis auto in de Veerwei, op eigen risico, voor geleden schade is de organisatie niet aansprakelijk.

Er geldt twee beperking voor alle deelnemers:

  1. De kramen worden alleen beschikbaar gesteld aan inwoners van de gemeente Rhenen.
  2. Alcoholische dranken schenken of verkopen vanuit kraam is ten strengste verboden!  (boeten hiervoor wordt u ten lasten gelegd)
Prijzenoverzicht:
Verenigingen krijgen een gratis kraam, als ze spullen verkopen om hun clubkas te spekken. Ook mensen die geld inzamelen voor goede doelen krijgen een gratis kraam. Gratis, want je inzetten voor je medemens past in de gedachte van onze Cunera. Deelnemers betalen een borg van €15,00,voor een Kraam die binnen twee weken wordt teruggestort. Dat geld storten we terug op je rekening als je inderdaad gebruik maakt van de kraam. We willen zo voorkomen dat de Stichting Cuneradag.nl kramen huurt, maar dat mensen niet komen opdagen.
Als je op de Cuneramarkt spullen wilt verkopen om je eigen spaarpot te vullen ben je ook van harte welkom. Voor een kraam betaalt je € 15. Ondernemers, handelaars en anderen die met een commercieel belang op de markt willen staan, betalen € 25.
  • Parkeer gratis in de veerwei op eigen risico, voor geleden schade is de organisatie niet aansprakelijk.
  • Het staan en of deelnamen aan de cuneradag (Cuneramarkt) is geheel op eigen risico, voor geleden schade door welke oorzaak dan ook, is de organisatie niet aansprakelijk.
  • deelnamen aan kunst en kitsch is geheel voor eigen risico, Stichting Cuneradag neemt geen verantwoording voor de items die ingebracht worden,

Kramen worden pas voor je gereserveerd als de huursom vóór Donderdag 9 juni 2022 op de rekening van de Stichting Cuneradag.nl staat: NL69 RABO 0152 2308 07, onder vermelding van ‘kraamhuur’ en de naam van het bedrijf, en of vereniging, plus je eigen naam.

Vragen over de Cuneramarkt? info@cuneradag.nl of 0610134467.