Een deel van de Cuneramarkt is een soort vrijmarkt/rommelmarkt.

Je kunt er een gratis kraam krijgen als de opbrengst is bestemd voor de kas van je vereniging of een goed doel. In dat geval betaal je een kleine vergoeding van (€ 15). Bedrijven en commerciële ondernemingen betalen € 25. Meld je aan!

De kramen zijn 4 meter lang 2 meter breed en voorzien van een zeil.

Het is verboden om alcohol houdende dranken te verkopen/aan te bieden. Alleen toegestaan voor de vergunninghouders. Bij overtreding is de verkoper aansprakelijk en niet de organisatie van de Cuneradag.

Verkoop van etenswaren moet conform de voorschriften van de warenwet. Ook dienen de geldende veiligheidseisen in acht te worden genomen.  Bij overtreding is de verkoper aansprakelijk en niet de organisatie van de Cuneradag.

Parkeer gratis in de Veerwei, op eigen risico, voor geleden schade is de organisatie niet aansprakelijk.

Kramen worden pas voor je gereserveerd als de huursom vóór donderdag 7 juni 2018 op de rekening van de Stichting Cuneradag.nl staat: NL69 RABO 0152 2308 07, onder vermelding van ‘kraamhuur’ en de naam van het bedrijf, de vereniging, plus je eigen naam.

[ninja_forms id=42]