Cunera Verenigingswaardering uitgereikt op Cuneradag

Cunera Verenigingswaardering uitgereikt op Cuneradag

Cunera Verenigingswaardering drie maal uitgereikt

Tijdens de Cuneradag op zaterdag 9 juni reikt wethouder Simone Veldboer aan drie verenigingen de Cunera Verenigingswaardering uit. Hiermee wil de gemeente Rhenen drie verenigingen in het zonnetje zetten die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. De uitreiking is om 12.30 uur bij het podium op het Koningshof.

De drie verenigingen die de waardering ontvangen zijn: Het Rode Kruis afd. Rhenen, de Oranjevereniging Achterberg en de HVOR Werkgroep Elst en Remmerden Een van hen ontvangt een speciaal aandenken en een geldbedrag van € 1500,-. De twee andere genomineerden ontvangen een cheque met een geldbedrag van €500,-.

De Cunera Verenigingswaardering

Het verenigingsleven is van grote betekenis voor de Rhenense gemeenschap. Met hun inzet verbinden en verrijken de diverse verenigingen het maatschappelijke, culturele en sportieve leven. Ze zorgen voor binding in de kernen, brengen mensen bij elkaar en organiseren betekenisvolle activiteiten, evenementen De gemeente wil met de Cunera Verenigingswaardering haar waardering uitspreken voor deze inzet en het verenigingsleven en de maatschappelijke betekenis daarvan ondersteunen.